TRUST -GÜVEN HİZMETLERİ; Varlik ve mülkleri en guvenilir sekilde profesyonellikle ele almak için ortaklarımız, avukatlarımız, bilgimiz, deneyimimiz ve kaynaklarımız var. ABD’de varlıklarınızı ve sermayelerinizi güvenle koruyabilirsiniz. Trust-Güven, ilgili taraflar arasında hak ve yükümlülükler belirleyen güçlü bir yasal araçtır.

Investopedia’ya göre, bir güven üç taraf arasında yasal bir ilişki yaratır: Mütevelli, Varlik Sahibi ve Faydalanıcılar. Bir “Varlik sahibi” veya “imtiyaz veren” veya “güvence veren”in, varlıkları (Gayrimenkul, ticari…) “lehtarlar” için elinde bulunduran bir “mütevelli”ye devrettiği üç taraflı bir ilişkidir. Mütevelli, bunu üçüncü kişi olan lehtarın yararına yapar. İnsanlar genellikle güvenenin varlıklarını yasal koruma sağlamak için kullanır. Diğer bir yaygın kullanım, emlak planlaması, vergi planlaması ve mahremiyet içindir. Trust deki kayitli varliklar her zaman geri alınabilir ve dolayısıyla güvenen kişi tarafından yaşamı boyunca değiştirilebilir ya da feshedilebilir. Mütevelli, trustt şartlarına uymalı ve diğer tarafların çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmelidir. Güven amacına bağlı olarak, taraflardan biri üç rolden birini veya birkaçını üstlenebilir. Örnekler;

–Çocukları ve torunları öldükten sonra varlıklarını alacakları şekilde bir güven oluşturan ebeveynler.

-Davalarla ilgili endişeleri olan kişiler, varlıkları alacaklılardan uzak tutmak için bir varlık koruma tröstleri kurar.

-Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, mülkü bir arazi trustune devrederler.

-Yaşlı bir kişi bir Medicaid trust ile tüm varlıkları truste aktarır, böylece (5 yıllık bir elde tutma döneminden sonra) kişisel varlıklar ,omur boyu Medicaid desteğine hak kazanir.